Ambulante begeleiding

Binnen de praktijk wordt naast behandeling ook begeleiding geboden. Samen met het kind of de jongere en zijn omgeving wordt er een passend traject geboden. Dit is erop gericht om het kind of de jongere en de omgeving optimaal te kunnen laten functioneren. Er wordt hulp geboden om de situatie te analyseren, haalbare doelen te stellen en een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren.

dsc_4435Ambulante begeleiding kan gericht zijn op:

  • bevorderen van zelfredzaamheid;
  • bevorderen van sociale redzaamheid;
  • coaching;
  • structureren van dagbesteding;
  • vergroten weerbaarheid;
  • ondersteuning bij activering/bewegen/sporten en hobby.