Klachtenregeling

Heb je een klacht?

PMT praktijk Kuhlmann doet er alles aan om kwalitatief goede zorg te leveren. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt.  In dat geval nodig ik je uit de klacht met de therapeut te bespreken.  Samen kunnen we dan tot een passende oplossing komen.

Als je dat niet prettig vindt, of we komen er niet uit, dan kun je gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Je kunt in dit geval de klacht indienen via de website https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/

De klachtenfunctionaris zal vervolgens bemiddelen om zo met elkaar tot een oplossing te komen.

Lukt dit niet?

PMT praktijk Kuhlmann is aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil. Dit is een onafhankelijke commissie die door het ministerie erkend is. Deze commissie brengt een bindend advies uit. Op deze manier komen we tot een oplossing. In sommige gevallen kent de commissie ook een schadeclaim toe. https://zorggeschil.nl/melding/