Gegevens die nodig zijn voor de verzekeraar

Gegevens die nodig zijn voor de verzekeraar:

NVPMT lidnummer 102515, aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

SRVB registratienummer: 2515 (senior geregistreerd vaktherapeut PMT)

Kamer van Koophandel: 54456061